Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

“Verantwoording houdt iedereen scherp. De gemeenteraad heeft hier een natuurlijke rol. Het is daarbij van belang hoe verantwoording wordt afgelegd. We willen graag de administratieve lasten beperkt houden. Om daarin te voorzien is het project ENSIA opgezet: de verticale verantwoording kan worden gebaseerd op de integrale horizontale verantwoording over de gemeentelijke baseline. Zo kunnen we ons blijven concentreren op de essentie: informatieveiligheid.”

Simone Roos, Directeur-generaal Overheidsorganisatie, Ministerie van BZK


ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd.

Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. Bij het afleggen van verantwoording wordt het principe van single information single audit toegepast; alle informatie die noodzakelijk is voor verticale verantwoording is ook onderdeel van het horizontale verantwoordingsproces.

ENSIA wordt in 2017 bij alle gemeenten geïmplementeerd. VNG-realisatie ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van ENSIA. Op de website VNG-realisatie vindt u meer informatie.

 

ENSIA is een initiatief van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie ook

Artikelen over ENSIA

Een moment a.u.b.